Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

TEYDEB Proje Değerlendirme Kriterleri Bağıl Ağırlıklandırma Anketi

TEYDEB Destek Programları değerlendirme kriterleri ve rapor formatı, geliştirilmekte olan puanlama tabanlı bir yöntem ile yeniden hazırlanmaktadır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için belirlenen değerlendirme kriterlerinin ikili olarak birbirleri ile karşılaştırmasının yapılarak, bağıl ağırlıklarının 1-9 skalasında oluşturulması gerekmektedir.

Soru formunda en sol ve en sağ dikey eksenlerde birbirleri ile karşılaştırılacak kriterler verilmektedir. Hangi kriterin üstün olduğunu düşünüyorsanız onun tarafında bulunan skaladan uygun bulduğunuz ağırlığı işaretleyiniz..

LÜTFEN BÜTÜN SORULARI YANITLAMAYI UNUTMAYINIZ.