Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Yerel Yönetim İnsan Kaynağının Akıllı Şehir Yetkinlik Seviyelerini Değerlendirme Anketi

     Değerli Katılımcılar,

Bu anketin amacı, yerel yönetim çalışanlarının Akıllı Şehir yetkinlik seviyeleri hakkında bilgi edinmektedir.

Lütfen tüm yönergeleri dikkatlice okuyunuz ve soruları cevaplandırınız.

Bu anket ile toplanan veriler sadece belirtilen amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

Bireylere ait veriler tamamıyla gizli tutulacaktır. Ankete isminizi yazmayınız.

Desteğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ankette 136 soru var.