Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

BTYPK Motor Teknoloji Yol Haritası Yapılabilirlik(Fizibilite) ve Etki Değerlendirmeleri Delfi Anketi (Sınırsız)

Değerli Akademisyenler ve Sanayi Temsilcileri,  

Ülkemizin ihtiyaçları ve önceliklerine istinaden; T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile Ekim 2020 itibarıyla “Motor Teknoloji Yol Haritası” hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Teknoloji Yol Haritasının; ilgili alt teknolojiler özelinde belirlenecek stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün ve teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı bir yapıda oluşturulması öngörülmektedir. Ülkemizdeki motor teknolojileri ekosisteminin üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları ve STK’lardan oluşan tüm paydaşlarından 23 Ekim - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi anket aracılığıyla teknoloji temelli stratejik hedef önerileri ve sektörel ihtiyaçlar alınmıştır.  Alınan katkılar, motor teknolojilerinin geliştirilmesi ve çeşitli sektörlerde uygulamaları konusunda en yetkin uzmanlardan oluşan Danışma Grubu tarafından analiz edilmiş ve konsolide edilmiştir. 

Teknoloji Yol Haritasının hazırlanması sürecinin bu bölümünü, ekosistemin tüm paydaşlarından alınan teknoloji temelli stratejik hedef önerilerinin ve sektörel ihtiyaçların, ülkemizdeki “Yapılabilirlik (Fizibilite) ve “Etki” açısından, yetkin akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından değerlendirmeleri oluşturacaktır.  Değerlendirmelerin alınmasına yönelik hazırlanan bu Delfi Anketi’nde 2 katman halinde: “Motor Teknolojilerinin Geliştirilmesi”ne yönelik 17 ifade, “Motor Teknolojilerinin Sektörel Uygulamaları”na yönelik 25 ifade olmak üzere toplam 42 ifade yer almaktadır.  Ankette yalnızca teknolojik hedeflerin ve sektörel uygulamaların başlıkları yer almaktadır.  Hedeflerin ve sektörel uygulamaların içeriklerine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Delfi Anketindeki Hedefler ve Sektörel Uygulamaların İçerikleri

İlgili konuda aktif olarak çalıştığınız/çalışmakta olduğunuz veya değerlendirecek teknik bilginiz olduğu ifadeleri seçerek değerlendirmelerinizi aktarabilirsiniz. Anket, değerlendirilen delfi ifadesi sayısına bağlı olarak 30-45 dakika sürebilmektedir.  Arzu ettiğiniz zaman kaydedip, daha sonra devam edebilirsiniz.

Anketimiz  26 Şubat 2021 Cuma Günü sonuna kadar açık olacaktır.

 

Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı

btypk@tubitak.gov.tr

T +90 312 298 1084/1062 (İrtibat: Hasan KURTAR/Melis KOCATÜRK)